NAJ proizvodi | Uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja usluga

On - line marketinška agencija Najproizvodi i usluge nudi korisnicima proizvode i usluge sa ciljem da im omogući postavljanje oglasa sa strane agencije, te traženje i pregledavanje oglasa sa strane oglašivača.

Sve transakcije koje se tiču proizvoda obavljaju se direktno između korisnika oglašavanja i krajnjeg kupca. Agencija je posrednik u transakcijama koje obavljaju korisnici oglašivači samo pri postavljanju oglasa. Agencija  ne kontrolira i ne snosi odgovornost za druge transakcije između korisnika oglasa i krajnjeg kupca. Agencija ne koristi osobne podatke pri postavljanju oglasa već je samo posrednik.

Prenošenje informacija (sve objave vidljive na NajPortalu i njegovim društvenim kanalima: Facebook,  dozvoljene su samo uz navođenje izvora i prenesene u cijelosti bez dodataka.

Pružanje pojedinih usluga mogu se regulirati  posebnim propisima i/ili ugovorima.

 

Pravo na oglašavanje :

Korisnik oglasa ima pravo na oglašavanje.

Korištenje mogućnosti agencije od strane svih korisnika,znači suglasnost korisnika sa datim uvjetima korištenja i preuzimanje obveze praćenja uputa o korištenju usluga.

Proizvodi i usluge nisu ponuđene i ne trebaju ih koristiti osobe mlađe od 18 godina, potpuno poslovno nesposobne osobe kao i djelomično poslovno sposobne osobe. Osobe koje nisu napunile 18 godina ili potpuno poslovno nesposobne osobe i djelomično poslovno sposobne osobe  mogu koristiti usluge samo uz suglasnost njihovih zakonskih zastupnika. Korisnik nema pravo da direktno ili indirektno omogućavati trećim osobama da koriste njegove podatke za oglašavanje na istom oglasu. U suprotnom se oglas briše.

Agencija ima pravo koristiti posebna tehnička rješenja za provjeru točnosti informacija dobivenih od strane korisnika prilikom  autorizacije, ukoliko je to  potrebno.  Budući da je na internetu teško utvrditi identitet korisnika, agencija ne može garantarati da je korisnik zaista onaj za koga se izdaje, kao ni točnost informacija dobivenih prilikom oglašavanja na on- line agenciji. Agencija omogućava komuniciranje sa potencijalnim ugovaračima korištenjem svih dostupnih alata izvan agencijske stranice.

 Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Agencija ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Agenciju od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Agenciji svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

 

Oglašavanje

Prodavač je obvezan oglašavati se na on -line agenciji u skladu sa uputama i da osigura točne i potpune informacije o proizvodu ili usluzi i uvjetima prodaje (korištenja, kupovine itd.). Oglašavajući proizvod, korisnik potvrđuje da ima pravo da obavlja navedene aktivnosti koje su vezane za proizvod. Da bi se održao visoka kvaliteta usluga, agencija zadržava pravo da ograniči broj aktivnih korisničkih oglasa, kao i samu aktivnost korisnika.

Korisnik ima pravo prodavati na on- line agenciji svaki proizvod koji mu pripada, pod uvjetom da je za to dogovorio ranije sa agencijom uz poštivanje važećih uvjeta korištenja. Na on line agenciji su zabranjeni oglasi o prodaji proizvoda koji su uvredljivi ili neprikladni i koji nisu u skladu sa važećim zakonom i opće prihvaćenim standardima morala. Korisnik je obvezan uvjeriti se da prodaja proizvoda ne krši važeći zakon. Korisnik je obvezan da detaljno provjeri sve informacije o navedenom proizvodu u oglasu i da, u slučaju otkrivanja netočnih informacija, doda neophodne podatke u opis i/ili uvjete prodaje ili da, ukoliko je to moguće, izmjeni opis oglasa i ispravi pogrešne informacije te isto pošalje agenciji na izmjenu i postavljanje datih informacija.Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Agencije ne znači da Agencija preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.

Opis proizvoda i slika u oglasu dobiven od strane prodavača predstavlja uvjet prodaje datog proizvoda. Agencija ima pravo reklamirati proizvod čiji je oglas objavljen na on line agenciji i to na način različit od onoga koji je naveo korisnik prilikom oglašavanja datog proizvoda.

Agencija također ima pravo premjestiti oglas i skratiti ga ili produži rok njegovog prikazivanja iz tehničkih razloga koji su pod kontrolom ili van kontrole agencije Naj. Agencija (dalje u tekstu: www.najboljiproizvodi.com) ima pravo obustaviti prikazivanje svakog oglasa u bilo koje vrijeme.

 

Ograničenje odgovornosti - ukidanje i zabrana korištenja usluga u NaPortalu ( www.najboljiproizvodi.com )

Sve informacije na www.najboljiproizvodi.com dostavljene od strane korisnika (bez obzira na to da li se te informacije prema zakonu Republike Hrvatske odnose na vlastite i druge podatke koji podležu zaštiti u skladu sa zakonom Republike Hrvatske ili ne) objavljuju se u cilju prodaje imovine, proizvoda i/ili usluga i/ili zbog drugih interesa korisnika. Shodno tome, korisnik daje da se objavljuju određene informacije o sebi isključivo zbog vlastitih interesa (uključujući i lakše uspostavljanje kontakta sa njim i/ili njegovu identifikaciju). Dozvolom postavljanja informacija o sebi korisnik razumije da su informacije objavljene na www.najboljiproizvodi.com dostupne za javnost, tj. dostupne su svakom posjetiocu www.najboljiproizvodi.com .Shodno tome, korisnik razumije i preuzima sve rizike vezane za takvo objavljivanje informacija, uključujući bez ograničenja: rizik da se e mail-adresa pojavi na spisku za slanje spam poruka, rizik da e mail-adresa dođe do raznih prevaranata, rizik da se telefonski broj pojavi na spisku za slanje spam poruka i/ili dođe do prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.

www.najboljiproizvodi.com ne predstavlja organizatora transakcije proizvoda, posrednika, kupca ili prodavca. www.najboljiproizvodi.com je instrument koji omogućava korisnicima da se putem postavljanja oglase prezentiraju njihovi proizvodi i usluge čija je prodaja i/ili kupovina dozvoljena zakonom i uslovima korištenja na www.najboljiproizvodi.com .Na taj način se kvaliteta, legalnost i usklađenost proizvoda i njegovog opisa, kao i mogućnost prodavača da proda i kupca da kupi proizvod nalaze van kontrole www.najboljiproizvodi.com.

Sponzorirani članci / videa koje oglašivač dobije u ponudi trebaju biti iskorišteni / objavljeni unutar oglasnog roka.

 

Rok važenja uvjeta korištenja:

Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu od trenutka početka korištenja usluga na www.najboljiproizvodi.com bez obzira na to da li u pitanju registracija korisnika ili postavljanje oglasa na www.najboljiproizvodi.com i vrijede neograničeno. Korisnik ima pravo prestati sa korištenjem usluga bez vraćanje naknade za ranije dogovorenu uslugu.

Oglas je vidljiv u Agenciji:vremenski rok dogovoren u pisanom obliku ( e-mail ).

 

Izmjene:

www.najboljiproizvodi.com zadržava pravo da jednostrano i bez prethodnog upozorenja svakom pojedinačnom korisniku izmjeni date uvjete korištenja. Nova verzija uvjeta korištenja počinje vrijediti od trenutka objavljivanja na www.najboljiproizvodi.com.

Ukoliko je usluga aktivirana, uplaćeni novac neće biti vraćen.

Cijene su navedene na stranici : Oglašavanje 

Oglas vrijedi godinu dana ili po dogovoru sa oglašivačem.Dogovor je evidentiran u e-mailu.

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI   -    VEZE S DRUGIM STRANICAMA

Na stranicama Agencije možete naći poveznice koje će Vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša " Politika privatnosti ". Ako ste napustili stranice Agencije slijedeći poveznicu, molimo da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji načinštite Vaše osobne podatke. Privatnost podataka je maksimalno zajamčena i ostaje u arhivi Agenciji, Podaci koje oglašivač preda u e-mailu kao javne podatke koje želi objaviti u oglasu, Agencija kao takve objavljuje i ne snosi nikakvu odgovornost.Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi o našim postupcima obrade vaših podataka, a u vezi s ovim Pravilima / Uvjetima oglašavanja možete nas kontaktirati na : urednistvonaj@gmail.com.

 

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Agencija se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja Agencije.NajPortal može prikupljati osobne podatke korisnika / posjetitelja samo uz njihovu suglasnost. Navedenipodaci koristit će se u svrhu informiranja korisnika , boljeg uvida i razumjevanja potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluge.

 

Obveze korisnika pri korištenju www.najboljiproizvodi.com agencije

Autorska prava

Korisnicima NajPortala nije dopušteno:

1. Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način.

2. Objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, ačije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.

3. Lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

4. Manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šaljeputem usluga NajPortala.

5. Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštičeni autorskim pravom.

6. Objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja.

7. Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrže viruse i slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.

8. Korištenje NajPortala na bilo koji način za slanje, odnosno poticanje širenja netraženih komercijalnih priopćenja.

9. Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na NajPortalu (NajAgenciji) ne smiju se reproducirati distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka NajPortala ili na bilo koji način na koji se može uzrokovati štetu NajPortalu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na NajPortalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.