SPECULUM d.o.o. - USLUGE
Kategorija: Poslovne/Poslovno savjetovanje i planiranje

SPECULUM d.o.o. je konzultantska inženjering tvrtka osnovana 2005. g. u Zagrebu. Poslovanje tvrtke organizacijski je podjeljeno na odjel Poslovnog savjetovanja i odjel Inženjering usluga sa naglaskom na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Trenuto zapošljavamo 18 visokoobrazovanih djelatnika raznih struka. Multidisciplinaran pristup, širina usluge i zaposlenici raznih struka sa velikim iskustvom omogućuju nam da u tome budemo jedni od najboljih.
Naša usluga namijenjena je mikro, malom i srednjem poduzetništvu, jedinicama lokalne samouprave i fizičkim osobama. Bogata ponuda naših usluga proizlazi iz vrijednog poslovnog iskustva stečenog dugogodišnjim radom u raznim područjima gospodarskih djelatnosti. Multidisciplinaran pristup, analitičke vještine i poduzetnčki duh glavne su kvalitete pri našem angažmanu.

ODJEL POSLOVNOG SAVJETOVANJA
Odjel Poslovnog savjetovanja pruža usluge analize, razvoja i vođenja projekata, s posebnim naglaskom na modele financiranja i sufinanciranja. Aktivno uslužujemo oko 150 poslovnih subjekata, pretežito proizvodno-prerađivačke djelatnosti. Surađujemo sa jedinicama lokalne samouprave u razvoju njihovih strateških i operativnih programa.

 Poslovno savjetovanje

 • Komercijalizacija novih proizvoda (start-up konzalting)
 • Razvoj i vođenje kapitalnih projekata
 • Istraživanje tržišta i analiza konkurentnosti (Benchmarking)
 • Izrada poslovnih planova, investicijskih planova i studija izvedivosti
 • Izrada masterplanova, strateških i akcijskih planova
 • Izrada marketing planova i marketing strategija
 • Izrada izvoznih planova i planova pristupa tržištu

 Priprema projekata za su/financiranje

 • Bespovratna sredstva iz HR i EU izvora (fondovi, ministarstva, gradovi i općine…)
 • Priprema dokumentacije za ishođenje kredita (HBOR, komercijalne banke)
 • Priprema dokumentacije za ishođenje jamstava (HAMAG-BICRO)

Svjesni problematike s kojom se susreće veliki broj poduzetnika, pokrenuli smo uslužni servis pod zajedničkim nazivom „Iskoristi poticaje!“, sa ciljem informiranja poduzetnika o mogućnostima financiranja njihovih poslovnih ideja i projekata putem bespovratnih sredstava. Svoje klijente obavještavamo o svim aktualnim natječajima koji su zanimljivi njihovom poslovanju, a otvaranjem hrvatskog gospodarstva prema korištenju sredstava iz fondova EU, nudimo stručnu pomoć javnim i privatnim subjektima, kako bi se njihovi projekti uspješno pripremili, u skladu s natječajnom dokumentacijom.

ODJEL INŽENJERING USLUGA
Od 2010. g. tvrtka aktivno sudjeluje u razvoju, primjeni i provedbi projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, poput energetske obnove višestambenih zgrada. Pored konzaltinga, danas taj segment poslovanja upotpunjujemo i sa uslugom građevinskog i arhitektonskog projektiranja i stručnog nadzora.

 Inženjering usluge

 • Priprema i vođenje projekata energetske obnove u zgradarstvu
 • Energetski pregledi zgrada, industrijskih postrojenja i javne rasvjete
 • Građevinsko i arhitektonsko projektiranje i nadzor
 • Priprema i vođenje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Izrada masterplanova, strateških i akcijskih planova
 • Termografsko (IC) snimanje
 • GIS mapiranje
 • Izrada analize opcija

Veliku energiju ulažemo u unapređenje vlastitih kapaciteta za podršku u području energetske učinkovitosti, konstantnim ulaganjem u edukaciju.

Naša najveća vrijednost je mogućnost nuđenja kompletne usluge koja povezuje inženjering i poslovno savjetovanje, što nas čini jedinstvenim i poželjnim partnerom.

UPRAVLJANJE KVALITETOM
Poslujemo prema najvišim standardima struke. Veliku energiju ulažemo u unapređenje vlastitih kapaciteta, čemu možemo zahvaliti opstanak na tržištu uz konstantan rast poslovanja. Naši poslovni procesi usklađeni su sa normom ISO 9001:2008, čime garantiramo kvalitetnu i profesionalnu uslugu.

POSLOVNA FILOZOFIJA
Naša usluga nije besplatna, ali ne povodimo se novcem kao jedinim kriterijem uspješnosti. Čestitost, profesionalan odnos i umjerenost glavne su vodilje u našem poslovanju.

Naš MOTO je:

I put od tisuću milja započinje prvim korakom.

Naša MISIJA je:

Pružati učinkovitu savjetodavnu i inženjersku uslugu u razvoju, praćenju i provedbi poslovnih ideja i projekata naših klijenata.

Naša VIZIJA je:

Biti respektabilan partner koji svojim klijentima nudi efikasna i dugoročna rješenja za njihove razvojne projekte, kroz poslovno savjetovanje i inženjering usluge. Tvrtka Speculum d.o.o. posluje prema kodeksu poslovnog ponašanja, koji čini sastavni dio Ugovora o radu svakog zaposlenika. Provodimo program stručnog usavršavanja, pratimo stručnu literaturu, zakonsku regulativu i propise, vezane uz poslovanje i nuđene usluge.

Više pogledajte na: http://www.speculum.hr/

Cijena: Na upit
Trgovina: SPECULUM d.o.o.