Modus Centar za djecu, mlade i obitelj - USLUGE
Kategorija: Socijalne/Psihološka podrška

Društvo za psihološku pomoć (DPP) je nevladina i neprofitna organizacija aktivna od ožujka 1993. godine u pet osnovnih područja djelovanja:

(1) projekti i programi izravne psihosocijalne pomoći i podrške (kroz različite oblike psihosocijalnih intervencija kao što su savjetovanje, psihoterapija, psihološke krizne intervencije, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja i dr.,

(2) projekti izobrazbe stručnjaka pomagačkih struka,

(3) istraživački i evaluacijski projekti,

(4) publiciranje stručnih knjiga i priručnika, i

(5) organiziranje domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

Više pogledajte na: http://dpp.hr/

Cijena: Na upit