ONEMOGUĆENO PRAVO NA RAD – Prestari profesor od 65 godina?
Objavljeno: 21.03.2022 u 00:00. Kategorija: Vijesti

 

Profesori matematike i fizike iz bjelo­varske

Tehničke škole otišli su 2020. godine u mirovinu,

jer su napunili 65 godina života. Iako je prema

političkim istupima premijera i ministara

općepri­hvaćeno stajalište da treba omogućiti,

pa čak i nagrađivati, rad dulji od 65 godina,

u stvarnosti to nije tako, jer su različiti zakoni u suprotnosti.

 

 

Tako je bjelovarski umirovljeni matematičar Vojislav Kranželić, uz svoju skromnu prosvjetarsku mirovinu,

od­lučio s navršenih 66 godina života, ja­viti se na natječaj i zaposliti se u svojoj „staroj” školi na pola radnog

vremena kao profesor matematike. Sve je prošlo dobro jer je bio jedini koji se javio na natječaj, a da je

ispunjavao uvjete. Tako je 3. listopada 2019. sklopio ugovor o radu na pola radnog vremena i počeo

raditi na zadovoljstvo obje strane. Kad, gle, Rješenjem Prosvjetne inspekcije KLASA:UP/I-600-04/20-03/00023,

UR- BROJ:533-07-20-0002, od 13. srpnja 2020. Tehničkoj školi je naloženo da mora prekinuti taj radni odnos,

što je i učinjeno s 29. srpnja 2020. Ravnatelj je čak kažnjen zbog zapošljavanja njega i profesora fizike,

isto tako umirovljenog i starijeg od 65 godina.

Prosvjetna inspekcija kao „zakonodavac”

    Tehnička škola Bjelovar raspisala je natječaj za radno mjesto profesora matematike i školske godine

2020./21., na koji se ponovno javio samo profesor Kranželić, ali kako je službeno tumačenje

Prosvjetne inspekcije u srednjim školama da se ne može raditi poslije navršene 65. godine,

tako je i to radno mjesto ostalo nepopunjeno, a na mjesto nastavnika fizike primljena je nestručna osoba.

    Sada već ozbiljno razljućeni profesor Kranželić je 8. rujna 2020. uputio dopis pravnoj službi

Ministarstva znanosti i obrazovanja s upitom o dvojbenom stajalištu inspekcije, ali mu je samo

telefonski„objašnjeno” da ne može raditi, jer je za to nadležan Zakon o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi kao„lex specialis”, koji izričito ne dopušta rad starijih od 65 godina.

Uporni Kranželić je 2021. godine podnio molbu za rad u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar,

ali je odbijen iz istog razloga, dok je zaposlena nestručna osoba.

Posve je jasno da je riječ o suludom nesuglasju hrvatskih zakona jer teme­ljem članka 99. Zakona

o mirovinskom osiguranju svi umirovljenici, osim sto­postotnih invalida, imaju pravo na rad do pola

radnog vremena, a policijski i vojni umirovljenici čak i u punom rad­nom vremenu.

Ministar Fuchs ima 69 godina!

    Kranželić je konačno 18. veljače 2022. godine, na ponovljeni upit iz prosinca 2021., dobio odgovor

Ministarstva zna­nosti i obrazovanja potpisan glavom i bradom od strane ministra Radovana Fuchsa,

a koji mu odgovara kako svi stariji od 65 godina i s radnim stažem od najmanje 15 godina ne mogu

nastaviti ili ponovno raditi u toj djelat­nosti. Izgleda da ministar ne gleda što potpisuje, jer valjda ne bi

potpi­sao takvo pismo koje reinterpretira i dokida druge temeljne zakone poput Zakona o mirovinskom

osiguranju i Zakona o radu. K tome, zar nije neobično da takav odgovor Kranželiću potpisuje čovjek

koji uskoro puni 69 godina i najnormalnije radi?!

    Umirovljeničkoj udruzi Sindikat umirovljenika Hrvatske u više navrata obratili su se i drugi članovi s

upitom zbog nemogućnosti rada umirovljenih profesora/nastavnika/učitelja i drugih u toj djelatnosti,

i to unatoč općepoznatom manjku učiteljskog i profesor­skog kadra, pa je stoga 3. ožujka 2022.

upućena inicijativa za hitnu izmjenu/ brisanje članka 112. Zakona o odgoju o obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi kojim je narušena ravnopravnost građana i zapriječeno zakonom odre­đeno pravo umirovljenika na rad.

    Naime, Zakon o radu temeljni je zakon kojim se reguliraju radni odnosi zaposlenika i poslodavaca,

a on u član­ku 1. propisuje da se njime uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, dok je Zakon o

mirovinskom osiguranju temeljni zakon koji propisuje prava iz mirovinskog osiguranja te prava umirovljenika,

pa između ostalog i pravo na rad do polovice punog radnog vremena.

Slijedi ocjena ustavnosti?

    SUH smatra da su važeći propisi u Republici Hrvatskoj jasno regulirali rad umirovljenicima do polovice

radnog vre­mena, bez obustave isplate mirovine (nekim kategorijama umirovljenika čak i šira prava) te su

to regulirali zakonima u čiju to nadležnost spada i koji se moraju primjenjivati na sve umirovljenike i sve takve

radne odnose.

SUH također smatra da zbog nedovolj­no jasno formuliranih odredaba članka 112. Zakona o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi dolazi do problema i pogrešne primjene, što u konačnici šteti i samom obrazovnom

sustavu koji u situaciji nedostatka stručnih kadrova ne može niti zadržati kadrove koji su voljni raditi na pola

radnog vremena ili zaposliti nove umirovljene profesore.

    Zbog svega navedenog, kao udruga koja zastupa interese umirovljenika i starijih osoba, SUH je predložio

žurnu izmjenu i dopunu potrebnih zakonskih odredaba Zakona o odgoju i obrazova­nju u osnovnoj i srednjoj

školi i njiho­vo usklađivanje s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o radu, što će zasigurno

koristiti i cijelom obrazovnom sustavu, te će otkloniti diskriminaciju i nejednako postupanje u ostvarivanju

zakonom priznatih prava umirovljenika na rad do polovice radnog vremena. U protivnom će Sindikat umirovljenika

Hrvatske podnijeti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti spomenutog spornog članka.(Glas umirovljenika)

Jasna A. Petrović