PILOT PROJEKT * Solidarno s Udrugama RH* - Detaljan opis Projekta
Objavljeno: 07.03.2022 u 00:00. Kategorija: Vijesti

 

ORGANIZATOR  PROJEKTA : NACIONALNI MEDIJ DIREKT 

 

 

 

Naziv Projekta: PILOT PROJEKT * Solidarno s Udrugama RH*

Opis: Pomoć Udrugama, Domovima za starije i Tvrtkama u vrijeme pandemije

Korona virusa (COVID-19) i globalnih posljedica porasta cijena zbog pandemije i rata u Rusiji.

 

 

 

 

Lokacija: Hrvatska / Slovenija / Bosna / EU…

Voditelj i autor programa: Mirela Buzov

Organizator: NACIONALNI MEDIJ DIREKT

Predviđeni partneri: Udruge RH, Domovi za starije,Tvrtke, Sponzori...

Mjesto održavanja: Hrvatska, EU, Regija…

Vrijeme održavanja: od ožujka 2022. do daljeg

 

Opis pilot projekta

PILOT PROJEKT * Solidarno s Udrugama RH* prepoznaje problem nedostatka kvalitetnih i direktnih suradnji.

Projekt također prepoznaje nemogućnost siromašnijeg građanstva u ostvarivanju svojih osnovnih prava i potreba,

a sve u svrhu kvalitetnijeg načina življenja.

Projekt će omogućiti svima koji budu sudjelovali, povoljnije i dostupnije proizvode & usluge kod zainteresiranih Tvrtki.

Projekt u svojoj organizaciji pomaže Tvrtkama financijski povećati profit

s novim korisnicima kojima će osigurati dugotrajnu suradnju.

 

Ciljevi pilot projekta

Osnovni cilj projekta je pomoć siromašnijem stanovništvu RH kako bi mogli normalno živjeti i priuštiti sebi osnovno korištenje

svih potrebitih usluga & proizvoda & sadržaja koji su izvan njihovog budžeta.

 

Posebni ciljevi projekta

1. Podržati i održati postojeće suradnje, te omogućiti nove

2. Brinuti o lokaciji suradnje i preferirati suradnje Udruga, Domova za starije i Tvrtki vezanih uz isto područje

3. Stvoriti prijateljsko ozračje bazirano na obostranom povjerenju

4. Provjeriti koncepciju pilot projekta i planirati implementaciju u drugim djelatnostima i na drugim lokacijama prenošenjem stečenih informacija

    na prošireni krug potencijalnih korisnika

5. Stvoriti ponude & uvjete za besplatno i lokalno korištenje nekih usluga; zdravstvenih / sportskih / kulturnih… za definirane korisnike projekta

 

Pilot lokacije i pilot projekt

Pilot lokacije projekta prvotno je predložena za Hrvatsku, a dalje na zemlje u regiji, EU…zbog zainteresiranosti članova Udruga

Nakon provođenja pilot projekta isti je koncept lako moguće prilagoditi i za druge djelatnosti.

PILOT PROJEKT *Solidarno s Udrugama RH* omogućuje kvalitetniji stil života stanovnicima Republike Hrvatske, te svim zainteresiranim građanima i posjetiteljima.

 

Realizacijom projekta znatno bi se podigla kvaliteta života umirovljenika kao i svih stanovnika u RH

kroz posebne ponude Tvrtki , sadržaje i aktivnosti namijenjene građanima i posjetiteljima svih dobnih skupina.

Projekt izravno rješava problem alternativnih / neadekvatnih ponuda, jer

realizacijom projekta stanovnici Hrvatske dobivaju mogućnost zdravijeg, kvalitetnijeg življenja i ispunjenijeg slobodnog vremena kroz aktivno sudjelovanje u ponudama

ili kroz odmor i druženje uz ostale predviđene sadržaje/aktivnosti.

 

Korisnici pilot projekta

- djeca i mladi Hrvatske

- osobe treće dobi Hrvatske

- ostali siromašniji stanovnici

- posjetitelji prezentacija & druženja

 

* Izravni korisnici programa su osobe slabijeg staleža; starije osobe, djeca, mladi ,te  ostali stanovnici i posjetitelji RH.

* Indirektni korisnici su obitelji korisnika, djelatnici zainteresiranih Tvrtki, lokalne Udruge, lokalne Tvrtke, te drugi nezavisni

   subjekti koji stvaraju kvalitetniji život i  sadržaj našim ranjivijim skupinama društva.

   Projekt je osmišljen s inovativnim pristupom i željom za pomoći.

 

Direkt educiranjem i promicanjem svojih projekata na razini RH i jedinstvenim modelom  mikro lokacijskih suradnji želi svima

poboljšati kvalitetu života.

 

Organizacija i partneri pilot projekta

*Organizacija projekta planira se kroz suradnju s Udrugama RH, Domovima za starije i svim zainteresiranim Tvrtkama.

  Predviđeni suradnici projekta su oglašivači Direkta, te uhodane Udruge i Domovi za starije s kojima Direkt više godina surađuje.

  Direkt financira osnovni dio projekta i traži SPONZORE koji ostvaruju direktnu suradnju sa svim dogovorenim Udrugama RH.

  Svi partneri dobivaju na vidljivosti te aktivno pomažu u realizaciji projekta.

  U sklopu projekta predviđena je suradnja sa multinacionalnim kompanijama koje će osigurati extra popuste za sve korisnike Projekta.

DIREKT nudi i potražuje od suradnika : NAJ proizvodi | Ključno je povjerenje! Kako ga steći? (najboljiproizvodi.com)

 

Faze pilot projekta

Faze se odvijaju kontinuirano s početnom lokacijom u Gradu Zagrebu.

Program koji će Direkt usputno ponuditi Udrugama i Domovima za starije:

  • Besplatna kulturna , sportska i rekreacijska događanja i druženja.

Kako se projekt izravno vezuje uz angažiranje svih lokacija u RH, regiji, EU   tako su planirani programi vezani uz lokacije i to za

sedam tematskih faza u kojima se odvijaju.

 

Kroz lokaciju se planira odraditi sedam faza na kojima će se odvijati aktivnosti projekta s trajanjem od:

 

ožujska 2022 do završetka projekta.

 

Sedam faza su:

1. faza prikupljanja podataka zainteresiranih

2. faza  Call centar & Online info

3. faza rasporeda aktivnosti

4. faza dogovaranja suradnji / pomoć u komunikaciji

5. faza nadgledavanja uspostavljenih suradnji

6. faza zatvaranja projekta

7. faza kreiranja novog projekta

 

  • U zoni prikupljanja podataka zainteresiranih koriste se postojeće baze kontakata, te razmjene potraživanja građanstva & članova & Tvrtki i svih zainteresiranih osoba

    Pronalazak volontera za rad na projektu

  • U zoni Call centar & Online info dogovaraju se sve važne stavke od suradnika i reklamiraju sve najvažnije informacije vezane uz projekt
  • U zoni rasporeda aktivnosti raspoređuje se podjednako obujam posla po svim lokacijama
  • U zoni dogovaranja suradnji / pomoć u komunikaciji Direkt svim strankama stoji uvijek na raspolaganju i koordinira projektom

         Sve tri strane potpisuju ugovor ukoliko žele.

  • U zoni nadgledavanja uspostavljenih suradnji Direkt reagira ukoliko dođe do neželjenih situacija između dogovorenih suradnika
  • U zoni prikupljanja svih relevantnih sadržaja Direkt vodi sve važne informacije potrebne za dogovorene suradnje, upite i prijedloge
  • U fazi kreiranja novog projekta Direkt ima ideje i zainteresirane korisnike usluga po principu pilot projekta

 

Unutar projekta provode se edukacijske aktivnosti PILOT PROGRAMA * Solidarno s Udrugama RH* , u trajanju od ožujka 2022. god.

Ovaj program je pilot program i opisuje plan aktivnosti za nultu godinu PILOT PROJEKTA Solidarno s Udrugama RH*.

 

Projekt je javna potreba jer prepoznaje potrebe građanstva unatoč postojećim ponudama & aktivnostima zbog nedovoljne informiranosti

i nevidljivosti sadržaja, kao i nemogućnosti ciljanih skupina korisnika da plate standardne tržišne cijene.

Korisnicima nisu dostupne organizirane kvalitetne ponude kao ni besplatni društveni sadržaji.

Projekt ima dodatnu vrijednost jer se model može primijeniti i u drugim djelatnostima, kao i u drugim državama.

Za potrebe projekta izradili smo web pod stranicu sa svim informacijama o projektu kojom se postiže trajna vidljivost za postojeće i

buduće korisnike, kao i buduće kreatore projekata u Hrvatskoj.

 

LINKOVI:

1. PROGRAMSKA STUDIJA za * Pilot projekt - Solidarno s Udrugama RH *: NAJ proizvodi | Programska studija za * Pilot projekt - Solidarno s Udrugama RH * (najboljiproizvodi.com)

2. DOGOVORENE SURADNJE UDRUGA S TVRTKAMA RH : NAJ proizvodi | HRVATSKE UDRUGE (najboljiproizvodi.com)

 

Program pilot projekta

Aktivnosti projekta

1. Početni odabir aktivnosti Direkta za aktivnosti u sedam faza

2. Planiranje odrađivanja Call centra zajedno s Online reklamama

3. Planiranje Projekta unutar sedam faza za Pilot Projekt * Solidarno s Udrugama RH*

4. Kreiranje promotivnih materijala (web  pod stranice projekta i promocije putem društvenih mreža)

5. Priprema promotivnih aktivnosti prema planu

6. Priprema i provođenje aktivnosti Projekta

7. Evaluacija zadovoljstva korisnika programa

8. Provođenje iskustvenih radionica za Udruge, Domove za starije i Tvrtke zainteresirane za prijenos koncepta

 

Očekivani rezultati

1. Ostvarena sniženja za Udruge, Domove za starije i povećan profit Tvrtki

2. Dugoročne suradnje Udruga, Domova za starije i Tvrtki

3. Odrađenost sedam faza

4. Provedene individualne i grupne aktivnosti u sedam faza

5. Izrađeni promotivni materijali

6. Izrađena i stavljena na korištenje e-publikacija sa sadržajem programa

7. Ostvarena trajna vidljivost programa kroz web pod stranicu te objavljene suradnje kao i aktivnosti na društvenim mrežama

8. Prosjek odrađivanja programa do 10 suradnji dnevno, do 500 000 korisnika tijekom trajanja Projekta ( Udruge & Domovi za starije & Tvrtke )

9. Provedba svih programa po planu

10. Ostvarivanje cilja Projekta

 

Metode evaluacije

1. Broj aktivnih sudionika na provedenim suradnjama

2. Broj zainteresiranih na provedenim suradnjama

3. Ostvaren broj suradnji i programa edukativnih radionica

4. Proizvodnja promotivnih materijala projekta (promo fotografije, promo video, web- pod stranica, društvene mreže, PR članci i dr.)

5. Praćenje kvalitete ostvarene vidljivosti programa

6. Analiza medijske praćenosti programa

7. Anketiranje korisnika o zadovoljstvu ponudama i aktivnostima

 

 

Reference

NACIONALNI MEDIJ DIREKT kao jedan od najvećih neovisnih medija u Hrvatskoj dugogodišnji je partner sa vodećim

medijskim portalima, tvrtkama, medijski pokrovitelj sajmova / Eventa, suradnik sa udrugama RH, voditelji marketinga za

časopise, koordinatori. i besplatno prati sve neprofitabilne ustanove i Udruge RH u promociji.

Nakon dugogodišnjeg humanitarnog rada sa svim neprofitabilnim organizacijama , otvorili smo na našem web-u

BESPLATNU KATEGORIJU HRVATSKE UDRUGE . Želimo da se i njihov glas čuje!

Oglasi DIREKT-Nacionalni medij za oglašavanje nudi svim udrugama dugoročnu suradnju.

Svojim besplatnim radom aktivno sudjelujemo u humanitarnim organizacijama gdje pomažemo u svim humanitarnim

akcijama vezanim uz siromaštvo, potrese, ratove, pandemije…kao i svim građanskim inicijativama poradi poboljšanje kvalitete življenja.

Istraživanje javnosti na terenu i online ubrzalo je proces razgradnje ideje / Projekta za pomoć, te bez aktivnog angažmana

Direkta do sada nije bilo moguće ostvariti želje Udruga, Domova za starije i Tvrtki.

                            

                                        Naš cilj je unapređenje socijalnog i društvenog života

                                                      svih građana RH

 

Promotivne aktivnosti, materijali i volonteri

Na web-u Direkta ( www.najboljiproizvodi.com ) & 16 kanala društvenih mreža: Facebook / Instagram / Twitter

projekt se promovira kroz postavljene poslovne oglase suradnji,  te sponzorske i projektne bannere.

 

Epidemiološke mjere

Svi se trebaju pridržavati propisanih mjera nacionalnog Stožera RH.

                                               

 

                        

 

Želimo Vam dobrodošlicu u naš tim suradnika.

Stojimo na raspolaganju za sve nejasnoće i upite vezane uz Pilot Projekt.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS:

Urednica Mirela Buzov

    Oglasite se na našem                       NajMediju

    Pošaljite nam svoju             ideju / inovaciju

urednistvonaj@gmail.com

098 / 837-868

    marketingnaj1@gmail.com

    marketingdirekta@gmail.com

  inovacijenaj@gmail.com

 

Oglasi DIREKT-Nacionalni medij za oglašavanje,

Obrt za usluge i trgovinu,

Vl. Mirela Buzov, Tucmani 2, 10 000 Zagreb

OIB: 00556085629

IBAN: HR54 2340 00911605 7632 1 ( PBZ )