NAJ proizvodi | Uvjeti oglašavanja

 

Uvjeti oglašavanja:

Oglasi DIREKT - Nacionalni medij za oglašavanje nudi svojim korisnicima najbolju prezentaciju proizvoda i usluga sa ciljem da im omogući postavljanje oglasa sa strane NajMedija,

te traženje i pregledavanje oglasa sa strane oglašivača.Prezentacija je vidljiva u NajMediju - www.najboljiproizvodi.com

Sve transakcije koje se tiču proizvoda obavljaju se direktno između korisnika oglašavanja i krajnjeg kupca.

Oglasi DIREKT je posrednik u transakcijama koje obavljaju korisnici oglašivači samo pri postavljanju oglasa. 

Oglasi DIREKT ne kontrolira i ne snosi odgovornost za druge transakcije između korisnika oglasa i krajnjeg kupca.

Oglasi DIREKT ne koristi osobne podatke pri postavljanju oglasa već je samo posrednik.

Pružanje pojedinih usluga mogu se regulirati  posebnim propisima i/ili ugovorima.

 

Pravo na oglašavanje :

Korisnik oglasa ima pravo na oglašavanje.

Korištenje mogućnosti NajMedija od strane svih korisnika,znači suglasnost korisnika sa datim uvjetima korištenja i preuzimanje obveze praćenja uputa o korištenju usluga.

Proizvodi i usluge nisu ponuđene i ne trebaju ih koristiti osobe mlađe od 18 godina, potpuno poslovno nesposobne osobe kao i djelomično poslovno sposobne osobe. Osobe koje nisu napunile 18 godina ili potpuno poslovno nesposobne osobe i djelomično poslovno sposobne osobe  mogu koristiti usluge samo uz suglasnost njihovih zakonskih zastupnika. Korisnik nema pravo da direktno ili indirektno omogućavati trećim osobama da koriste njegove podatke za oglašavanje na istom oglasu. U suprotnom se oglas briše.

Oglasi DIREKT ima pravo koristiti posebna tehnička rješenja za provjeru točnosti informacija dobivenih od strane korisnika prilikom  autorizacije, ukoliko je to  potrebno.  Budući da je na internetu teško utvrditi identitet korisnika, Oglasi DIREKT  ne može garantarati da je korisnik zaista onaj za koga se izdaje, kao ni točnost informacija dobivenih prilikom oglašavanja na online NajMedija. NajMedij  omogućava komuniciranje sa potencijalnim ugovaračima korištenjem svih dostupnih alata izvan NajMedijske web stranice.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Oglasi DIREKT ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Oglase DIREKT od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Oglasima DIREKT svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

 

Oglašavanje

Prodavač je obvezan oglašavati se na online NajMediju u skladu sa uputama i da osigura točne i potpune informacije o proizvodu ili usluzi i uvjetima prodaje (korištenja, kupovine itd.). Oglašavajući proizvod, korisnik potvrđuje da ima pravo da obavlja navedene aktivnosti koje su vezane za proizvod. Da bi se održao visoka kvaliteta usluga, agencija zadržava pravo da ograniči broj aktivnih korisničkih oglasa, kao i samu aktivnost korisnika.Korisnik ima pravo prodavati na on- line agenciji svaki proizvod koji mu pripada, pod uvjetom da je za to dogovorio ranije sa agencijom uz poštivanje važećih uvjeta korištenja. Na online NajMediju su zabranjeni oglasi o prodaji proizvoda koji su uvredljivi ili neprikladni i koji nisu u skladu sa važećim zakonom i opće prihvaćenim standardima morala. Korisnik je obvezan uvjeriti se da prodaja proizvoda ne krši važeći zakon. Korisnik je obvezan da detaljno provjeri sve informacije o navedenom proizvodu u oglasu i da, u slučaju otkrivanja netočnih informacija, doda neophodne podatke u opis i/ili uvjete prodaje ili da, ukoliko je to moguće, izmjeni opis oglasa i ispravi pogrešne informacije te isto pošalje agenciji na izmjenu i postavljanje datih informacija.Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom Mediju NAJ, ne znači da Oglasi DIREKT  preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.Opis proizvoda i slika u oglasu dobiven od strane prodavača predstavlja uvjet prodaje datog proizvoda. Oglasi DIREKT imaju pravo reklamirati proizvod čiji je oglas objavljen na online NajMediju i to na način različit od onoga koji je naveo korisnik prilikom oglašavanja datog proizvoda.Oglasi DIREKT također ima pravo premjestiti oglas i skratiti ga ili produži rok njegovog prikazivanja iz tehničkih razloga koji su pod kontrolom ili van kontrole NajMedija. NajMedij (dalje u tekstu: www.najboljiproizvodi.com) ima pravo obustaviti prikazivanje svakog oglasa u bilo koje vrijeme.

 

Ograničenje odgovornosti - Ukidanje i zabrana korištenja usluga u NajMediju ( www.najboljiproizvodi.com )

Sve informacije na www.najboljiproizvodi.com dostavljene od strane korisnika (bez obzira na to da li se te informacije prema zakonu Republike Hrvatske odnose na vlastite i druge podatke koji podležu zaštiti u skladu sa zakonom Republike Hrvatske ili ne) objavljuju se u cilju prodaje imovine, proizvoda i/ili usluga i/ili zbog drugih interesa korisnika. Shodno tome, korisnik daje da se objavljuju određene informacije o sebi isključivo zbog vlastitih interesa (uključujući i lakše uspostavljanje kontakta sa njim i/ili njegovu identifikaciju). Dozvolom postavljanja informacija o sebi korisnik razumije da su informacije objavljene na www.najboljiproizvodi.com dostupne za javnost, tj. dostupne su svakom posjetiocu www.najboljiproizvodi.com .Shodno tome, korisnik razumije i preuzima sve rizike vezane za takvo objavljivanje informacija, uključujući bez ograničenja: rizik da se e mail-adresa pojavi na spisku za slanje spam poruka, rizik da e mail-adresa dođe do raznih prevaranata, rizik da se telefonski broj pojavi na spisku za slanje spam poruka i/ili dođe do prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.www.najboljiproizvodi.com ne predstavlja organizatora transakcije proizvoda, posrednika, kupca ili prodavca. www.najboljiproizvodi.com je instrument koji omogućava korisnicima da se putem postavljanja oglase prezentiraju njihovi proizvodi i usluge čija je prodaja i/ili kupovina dozvoljena zakonom i uslovima korištenja na www.najboljiproizvodi.com .Na taj način se kvaliteta, legalnost i usklađenost proizvoda i njegovog opisa, kao i mogućnost prodavača da proda i kupca da kupi proizvod nalaze van kontrole www.najboljiproizvodi.com.

Dijeljenje letaka - sadržaj naveden u letku treba biti napisan isključivo u svrhu prezentiranja oglašivača s kojim Oglasi DIREKT ugovara dijeljenje. Oglasi DIREKT su  odgovorni samo za dio vezan uz dijeljenje svih letaka na dogovorenom događaju. Profesionalnost u prezentiranju oglašivača je naša misija. Oglasi DIREKT nije odgovorna za odaziv korisnika koji su preuzeli letak / letke, jer na to ne može utjecati. Prenošenje informacija ( sve objave vidljive na NajMediju ) dozvoljeno je samo uz navođenje izvora.

 

Rok važenja uvjeta korištenja:

Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu od trenutka početka korištenja usluga na www.najboljiproizvodi.com bez obzira na to da li u pitanju registracija korisnika ili postavljanje oglasa na www.najboljiproizvodi.com i vrijede neograničeno.

Korisnik ima pravo prestati sa korištenjem usluga bez vraćanje naknade za ranije dogovorenu uslugu.

Sponzorirani članci / videa koje oglašivač dobije uz ponudu trebaju biti iskorišteni / objavljeni unutar oglasnog roka. Oglas je vidljiv u NajMediju i društvenim mrežama :

vremenski rok dogovoren u pisanom obliku ( e-mail ).

 

Dijeljenje letaka - ukoliko letci ne budu dostavljeni Oglasima DIREKT na vrijeme, odgovornost snosi korisnik i uplačeni iznos se ne vraća.

Izmjene:

www.najboljiproizvodi.com zadržava pravo da jednostrano i bez prethodnog upozorenja svakom pojedinačnom korisniku izmjeni date uvjete korištenja.

Nova verzija uvjeta korištenja počinje vrijediti od trenutka objavljivanja na www.najboljiproizvodi.com.

 

Usluge koje se naplaćuju :

Za promociju svojih oglasa autori mogu naručiti sljedeće usluge koje se naplaćuju:

*  seooptimizacija web-a

*  piar članak / video

*  banner

*  podstranica oglašivača - istaknuti oglas / premium oglas

*  vođenje marketinga - individualno po potrebi oglašivača

*  digitalni marketing / Facebook / Instagram / Twitter

*  vođenje cjelokupnog marketinga za časopise

*  call centar 

*  slanje letaka poštom

*  dijeljenje letaka; Sajmovi / Eventi

*  svi plaćeni oglasi / provjera na e-mail: urednistvonaj@gmail.com

Ukoliko je usluga aktivirana, uplaćeni novac neće biti vraćen.

Cijene su navedene na stranici ( oglašavanje )za narudžbu usluga koje se naplaćuju.

Oglas vrijedi godinu dana ili po dogovoru sa oglašivačem.Dogovor je evidentiran u e-mailu.

 

Usluge koje se ne naplaćuju:

*   sponzorirani članci / videa koje oglašivač dobije gratis uz ponudu

*   poklonjene objave 

*   unos Pod stranica svim neprofitabilnim org. / udruge / zadruge / savezi...-DUGOTRAJAN UNOS

*   svi pozivi /  najave humanitarnih događaja i besplatnih -  događanja /  savjetovališta / zdravstvenih mjerenja...

    s kojima Oglasi DIREKT sudjeluje u pozitivnom smjeru za dobrobit zajednice.

*   postavljeni oglasi Tvrtki s kratkim opisom radi popunjavanja oglasnih mjesta

 

Popusti i akcije

Na popuste vezane uz oglašavanje pojedinačnih proizvoda / usluga kao i predstavljanje akcija, uvijek će biti jasno razdvojeno

od vlastitih sadržaja NajMedija. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj NajMedija.

Oglašivači koji budu vidljivi kao NAJBOLJI proizvod / usluga će kao takav biti preporučen od strane Oglasa DIREKT

ISKLJUČIVO S PRILOŽENIM DOKUMENTOM.

 

Pravo na ispravak podataka

Molimo da svoje podatke povremeno provjeravate.Ukoliko Vam nastane promjena u poslovanju i novitete želite uvrstiti

u svoj/naš oglas, pošaljite nam smjernice i unutar 48h ćemo ih aktivirati.

Za svaku nastalu promjenu dužni ste nas obavjestiti u roku od 48h.Ukoliko ne dobijemo nove podatke, ne odgovaramo za novonastale moguće probleme.

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI   -    VEZE S DRUGIM STRANICAMA

Na stranicama NajMedija možete naći poveznice koje će Vas odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša " Politika privatnosti ". Ako ste napustili stranice NajMedija slijedeći poveznicu, molimo da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji načinštite Vaše osobne podatke. Privatnost podataka je maksimalno zajamčena i ostaje u arhivi NajMedija. Podaci koje oglašivač preda u e-mailu kao javne podatke koje želi objaviti u oglasu, NajMedij kao takve objavljuje i ne snosi nikakvu odgovornost.Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi o našim postupcima obrade vaših podataka, a u vezi s ovim Pravilima / Uvjetima oglašavanja možete nas kontaktirati na : urednistvonaj@gmail.com.

 

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Oglasi DIREKT se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja NajMedija može prikupljati osobne podatke korisnika / posjetitelja samo uz njihovu suglasnost. Navedenipodaci koristit će se u svrhu informiranja korisnika , boljeg uvida i razumjevanja potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluge.

Obveze korisnika pri korištenju www.najboljiproizvodi.com 

 

Autorska prava

Korisnicima NajMedija nije dopušteno:

1. Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te     štetan na bilo koji drugi način.

2. Objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, ačije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.

3. Lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

4. Manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šaljeputem usluga NajMedija.

5. Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštičeni autorskim pravom.

6. Objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja.

7. Svjesnoobjavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrže viruse i slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja

NAJ proizvodi
NAJ proizvodi ModaLjepotaHome decorPoklon paketiZdravlje/FitnessHranaPOLJOPRIVREDA / BIO RoditeljstvoTehnologijaAuto / Moto / NautikaHRVATSKE UDRUGEMedicina