Mediviva iz Križevaca - Ustanova sa stručnim, educiranim i iskusnim osobljem!
Objavljeno: 02.08.2023 u 22:00. Kategorija: Vijesti

 

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI BOLESNIKA

Postupak zdravstvene njege provode medicinske sestre i prvostupnice sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem iz područja

zdravstvene njege i palijativne skrbi u suradnji s liječnikom opće / obiteljske medicine.

FIZIKALNA TERAPIJA

Postupke fizikalne terapije provode prvostupnici fizioterapije s kompetencijama u manualnim tehnikama i primjeni elektroprocedura.

Naše usluge sa cijenikom pregledajte ovdje

 

 

Ustanova Mediviva je ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika i fizikalnu terapiju sa stručnim, educiranim i iskusnim osobljem za pružanje usluga iz

područja njege bolesnika i fizikalne terapije.

Ustanova Mediviva pruža usluge medicinske zdravstvene njege bolesnika u kući koju provode visoko kvalificirani djelatnici s dugogodišnjim iskustvom.

Prepoznati su kao profesionalni u svom radu uz kontinuirano usavršavanje primjenjujući najnovije metode u pružanju zdravstvene njege bolesnicima u kući.

U području fizikalne terapije opremljeni smo suvremenim pomagalima i uređajima za pružanje širokog spektra terapijskih postupaka.

Stručni i iskusni djelatnici pružit će Vam najbolju moguću uslugu prilagođenu Vašim potrebama ili potrebama vaših najdražih.

Rezultati našeg rada su vidljivi te omogućavaju što bržu integraciju pacijenata u normalan rad i život. 

 

Naš cilj je pružiti pacijentima potrebnu njegu, skrb i rehabilitaciju primjenama suvremenih metoda liječenja uz kontinuiranu edukaciju djelatnika,

a sve u cilju zadovoljnih korisnika naših usluga te što je moguće potpunijeg oporavka pacijenata i njihovog uključivanja u aktivnosti svakodnevnog života.

Mediviva se nalazi u križevačkom naselju Mladine, čija je ravnateljica Renata Deduš. Ova ustanova je osnovana iz želje i potrebe za nadogradnjom

medicinskih usluga i skrbi pacijenata u njihovom domu na području grada Križevaca i okolnih općina. Mediviva je nastala kao logičan slijed u razvoju

primarne zdravstvene njege koja djeluje na ovom području unazad 13 godina, pružajući zdravstvenu njegu bolesniku u kući.

U fokusu su uvijek pacijenti i njihove potrebe te trajno i kontinuirano usavršavanje kako u stručnosti tako i u akademskom obrazovanju.

Ovi standardi su postavljeni za sve sadašnje i buduće zaposlenike ustanove Mediviva.

 

Osnivačica Ustanove Mediviva

Naša posvećenost potrebama i potencijalima pacijenta su od presudne važnosti za uspješan oporavak i što kvalitetetniju integraciju u društvu.

Zadovoljstvo pacijenata naš je najveći uspjeh izazov.

Renata Deduš,
mag.med.techn., bacc. physioth.

Stručni tim Medivive

NAŠ TIM ČINE MEDICINSKE SESTRE, PRVOSTUPNICE SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE S KOMPETENCIJAMA U MANUALNIM TEHNIKAMA

I PRIMJENI ELEKTROPROCEDURA

Edukacija

Ključ kvalitetnog osoblja je kontinuirana edukacija i napredak.

Iskustvo

Rezultati svjedoče bogatom iskustvu naših zaposlenika.

Usavršavanje

Naše osoblje kontinuirano se usavršava i aktivno prati zadnje trendove i tehnologije.

Profesionalnost

Profesionalan odnos s klijentom najbitniji je dio našeg poslovanja.

 

Stručna suradnja sa studijem fizioterapije

SVEUČILIŠTE SJEVER/UNIVERSITY NORTH

 Od 01.03.2021. potpisavši SPORAZUM o suradnji, Ustanova Mediviva je postala nastavna baza Sveučilišta Sjever u kojoj će se educirati trenutne i buduće generacije studenata stručnog studija “Fizioterapija” Sveučilišta Sjever

 

 

Mediviva

ADRESA:
Mladine 36,  48 260 Križevci, Hrvatska

Mobitel: +385 91 265 5928
E-mail: ustanovamediviva@gmail.com