USTANOVA MEDIVIVA - Njega, skrb i rehabilitacija
Objavljeno: 04.06.2023 u 22:00. Kategorija: Vijesti

KRIŽEVCI

Ustanova Mediviva je ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika i fizikalnu terapiju sa stručnim, educiranim i iskusnim osobljem za pružanje usluga iz područja njege bolesnika i fizikalne terapije.

Ustanova Mediviva pruža usluge medicinske zdravstvene njege bolesnika u kući koju provode visoko kvalificirani djelatnici s dugogodišnjim iskustvom. Prepoznati su kao profesionalni u svom radu uz kontinuirano usavršavanje primjenjujući najnovije metode u pružanju zdravstvene njege bolesnicima u kući.

U području fizikalne terapije opremljeni smo suvremenim pomagalima i uređajima za pružanje širokog spektra terapijskih postupaka.

Stručni i iskusni djelatnici pružit će Vam najbolju moguću uslugu prilagođenu Vašim potrebama ili potrebama vaših najdražih. Rezultati našeg rada su vidljivi te omogućavaju što bržu integraciju pacijenata u normalan rad i život. 

 

Naš cilj je pružiti pacijentima potrebnu njegu, skrb i rehabilitaciju primjenama suvremenih metoda liječenja uz kontinuiranu edukaciju djelatnika,

a sve u cilju zadovoljnih korisnika naših usluga te što je moguće potpunijeg oporavka pacijenata i njihovog uključivanja u aktivnosti svakodnevnog života.

Mediviva se nalazi u križevačkom naselju Mladine, čija je ravnateljica Renata Deduš. Ova ustanova je osnovana iz želje i potrebe za nadogradnjom

medicinskih usluga i skrbi pacijenata u njihovom domu na području grada Križevaca i okolnih općina. Mediviva je nastala kao logičan slijed u razvoju

primarne zdravstvene njege koja djeluje na ovom području unazad 13 godina, pružajući zdravstvenu njegu bolesniku u kući.

U fokusu su uvijek pacijenti i njihove potrebe te trajno i kontinuirano usavršavanje kako u stručnosti tako i u akademskom obrazovanju.

Ovi standardi su postavljeni za sve sadašnje i buduće zaposlenike ustanove Mediviva.

 

Osnivačica Ustanove Mediviva

Naša posvećenost potrebama i potencijalima pacijenta su od presudne važnosti za uspješan oporavak i što kvalitetetniju

integraciju u društvu. Zadovoljstvo pacijenata naš je najveći uspjeh izazov.

Renata Deduš,
mag.med.techn., bacc. physioth.